Facebook Profi-Bud

Układanie kostki brukowej

W zakres usług, świadczonych przez naszych specjalistów wchodzi fachowe, dokładne i jednocześnie szybkie układanie kostki brukowej. Realizujemy zlecenia kompleksowo, rozpoczynając zaprojektowania powierzchni, przez pomiar terenu i przygotowanie podbudowy, aż po wykonanie nawierzchni.

Wykonujemy zarówno nawierzchnie chodnikowe, tarasy, alejki, jak i różnego rodzaju podjazdy, czy całe drogi, po których będą poruszać się samochody osobowe oraz dostawcze. Wybór materiału zależy od rodzaju projektowanej powierzchni i jej przeznaczenia. Doświadczeni i wykwalifikowani pracownicy z tej dziedziny pomogą Państwu wybrać właściwe materiały.

Świadczone przez nas usługi to nie tylko stworzenie nawierzchni na danym obszarze, ale także specjalistyczne pomiary, doradztwo, przygotowanie oferty cenowej i zabezpieczenie danej powierzchni. Wszechstronność naszych działań sprawiło, że wielu Klientów obdarzyło nas zaufaniem i pozwoliło wykonać zadanie od A do Z.

Technologia układania kostki brukowej

Układanie kostki brukowej to proces niezbyt skomplikowany, natomiast wymagający od fachowców z tej branży podstawowej wiedzy z zakresu geodezji oraz geologii. Aby nawierzchnia wyglądała estetycznie i służyła nam przez lata niezbędne jest prawidłowe zniwelowanie terenu oraz dobór właściwej podbudowy, a więc odpowiednich kruszyw, frakcji oraz grubości samej podbudowy, a także zastosowanie materiałów wykończeniowych o grubości dostosowanej do natężenia ruchu i obciążenia nawierzchni. Wszystkie te czynniki brane są pod uwagę na etapie projektowania nawierzchni.

Nasze realizacje dzielimy na kilka etapów:

 • Etap I - Oględziny

  Na tym etapie przeprowadza się wywiad z inwestorem odnośnie doboru odpowiedniej podbudowy, kostki brukowej i samej aranżacji nawierzchni dostosowanej do wielkości, kształtów, kolorystki domu oraz samego otoczenia. Nasz fachowiec zawsze służy radą w tym zakresie, każdemu klientowi pozostawia do dyspozycji katalogi z naszą ofertą. Klienci zapraszani są również do naszego ogrodu pokazowego, gdzie na żywo mogą zobaczyć produkty takich firm jak Polbruk, Libet, Kost-bet, Bruk-bet czy Semmelrock i zapoznać się z fachową opinią naszych pracowników na temat poszczególnych realizacji poszczególnych usług oraz innych materiałów (np. płyt tarasowych czy galanterii betonowej).

 • Etap II - Wizualizacja

  Po ustaleniach z klientem i na jego życzenie wykonujemy wizualizację, a więc projekt nawierzchni z ułożonej kostki brukowej uwzględniający wybrany wariant materiału, wzór ułożenia oraz wymiary projektowanej nawierzchni podjazdów, chodników czy też tarasów.

 • Etap III - Zniwelowania terenu inwestycji

  Na tym etapie nasz pracownik wykorzystuje narzędzia takie jak niwelator czy poziomicę narzucając odpowiednie spadki tak aby nawierzchnia była przyjazna w użytkowaniu oraz miała odpowiednie odwodnienie. Cały ten proces jest zwizualizowany w postaci rozciągniętych sznurków na terenie budowy, które tworzą nam kształt nawierzchni jaką uzyskamy oraz pokazują na jakiej wysokości zostanie położony bruk, dzięki czemu wiemy jak głęboko powinniśmy wykorytować teren.

 • Etap IV - Korytowanie

  Etap ten rozpoczynamy od mechanicznego i/lub ręcznego korytowania czyli usunięcia wierzchniej warstwy ziemi. Zazwyczaj głębokość wykopu waha się w granicach od 20-50cm w zależności od obciążenia i natężenia ruchu. Ziemię lub gruz z wykopu ciężarówkami wywozimy do miejsca, w którym są one utylizowane.

 • Etap V - Układanie

  Na kolejnym etapie przystępujemy do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa o frakcji 30-60mm, zazwyczaj grubości 25-30cm (dotyczy posesji prywatnych), która jest ubijana zagęszczarką gruntu. Czasami niezbędne jest najpierw wykonanie warstwy odsączającej z pisaku w przypadku terenów gliniastych o słabej przepuszczalności wody.

  Ponadto, jeżeli powierzchnia placu jest duża, a teren ukształtowany jest w różnych płaszczyznach, warto jest zastosować odwodnienie liniowe, które ułatwi nam odprowadzenie wody z posesji bądź to do kanalizacji deszczowej lub do zbiornika na deszczówkę, do których to podłączamy korytka liniowe. Tak zagęszczoną podbudowę uzupełniamy klińcem o frakcji 10-30mm i grubości podbudowy 5-8cm, ponownie ją ubijając.

  Następnie wykonujemy ostatnią warstwę podbudowy potocznie zwaną „planem”. Do wykonania tej warstwy podbudowy wykorzystujemy podsypkę piaskowo-cementową lub z łupka czerwonego o grubości 2-4 cm, która wykonywana jest dwukrotnie, pierwsza warstwa zostaje ponownie ubita zagęszczarką gruntu, natomiast na drugiej warstwie jest już układana kostkę brukową. W trakcie wykonywania finalnych warstw podbudowy prowadzone są również prace towarzyszące związane z osadzaniem obrzeży chodnikowych, palisad czy krawężników, które to kładziemy na betonie lub podsypce piaskowo-cementowej.

  Po ułożeniu kostki brukowej, nawierzchnia ta jest ubijana zagęszczarką gruntu z założonym elastomerem na płytę maszyny, aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych. Proces układania kostki brukowej kończymy zapiaskowaniem piaskiem - najlepiej płukanym - o drobnym ziarnie, który pozwoli nam na zaklinowanie elementów współtworzących nawierzchnię. Tak wykonana nawierzchnia jest od tego momentu gotowa do użytkowania.

  Krok I - Podsypka piaskowa po korytowaniu z zaznaczonymi poziomami brukowania (fot. Libet)
  Krok II - Zagęszczanie podbudowy (fot. Libet)
  Krok III - Mieszanie podsypki piaskowej z cementową (fot. Libet)
  Krok IV - Poziomowanie podłoża (fot. Libet)
  Krok V - Poziomowanie podłoża (fot. Libet)
  Krok VI - Poziomowanie podłoża (fot. Libet)
  Krok VII - Przygotowanie brzegów przed oporowaniem (fot. Libet)
  Krok VIII - Oporowanie (fot. Libet)
  Krok IX - Utwardzanie podłoża (fot. Libet)
  Krok X - Piaskowanie fug (fot. Libet)
 • Etap VI - Prace porządkowe

  Na tym etapie prowadzone są prace porządkowe związane z usunięciem z posesji resztek materiałów betonowych pozostałych z docinania, folii i innych odpadów powstałych w procesie brukowania. Następnie teren inwestycji zostaje przekazany inwestorowi.

Po jakimś czasie można też wykonać impregnację nawierzchni odpowiednim preparatem, który zmniejsza nasiąkliwość, wyciąga kolor i zabezpiecza ją przed zabrudzeniami.

Profi-Bud wykonanie: kotonski.pl